Du er her

Fosterdiagnostikk

Publisert
5. juli 2011

Jeg er ikke overrasket over at foreldrepar velger abort av fostre med avvik. De må forholde seg til tvetydige politiske signaler som forteller dem hvor unikt deres barn er, samtidig som samfunnet vegrer seg for å stille opp med nødvendig støtte. Derfor blir debatten om ultralyd i 11. eller 18. uke i svangerskapet så absurd. I denne sammenhengen er det like absurd å overlate avgjørelsen om abort/ikke abort til foreldrene, for de blir stilt overfor et catch 22. Samfunnet vil ikke ha disse barna.

Psykolog Sidsel Bugge Monsen i Morgenbladet 8.4.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen