Du er her

Boknytt

Publisert
5. juli 2011

Gro Th. Lie & Inger Granby | Mennesket bak rusen Om Selbukollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og betydningen av anerkjennelse Dybdeintervjuer med ungdommene og faglige refleksjoner fra kollektivets daværende leder. Fagbokforlaget, 2011

Stein Lunde | Hyper super På laget til barn og ungdom med lopper i blodet, kort lunte og oppmerksomhet på tvers Terapeutiske møter med barn som har ADHD-diagnose, med vekt på barnets selvforståelse og ressurser.Hertervig forlag, 2010

Søren Hertz | Barne- og ungdomspsykiatri Nye perspektiver og uante muligheter Med utgangspunkt i moderne hjerneforskning, utviklingspsykologi og kunnskap om barnets motstandskraft. Vekt på konstruktive kontekster for behandlingen.Gyldendal Akademisk, 2011

Aasland et al. | Kvalitet og kvalitetsopplevelse En bok om kvalitet i arbeid med mennesker Metoder for kvalitetssikring har ofte opphav i industriproduksjon. Hvilke konsekvenser har det? Finnes alternativer? Hva menes med kvalitet i arbeid med mennesker og hva er en leders bidrag i kunnskapsbasert virksomhet? Fagbokforlaget, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen