Du er her

Spilleavhengighet

Helga Myrseth forsvarte 29. mars 2011 sin avhandling Pathological Gambling. Treatment and Personality Factors for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Kontakt: helga.myrseth@psysp.uib.no

Myrseth undersøkte effekten av psykologisk behandling og medisin i behandling av spilleavhengighet, og hvilke personlighetstrekk som kjennetegner spilleavhengige. Både psykologisk behandling alene og kombinasjonen av psykologisk og medikamentell behandling hadde stor effekt på symptomene seks måneder etter avsluttet behandling. Personlighetstrekk som nevrotisisme, åpenhet, impulsivitet og behov for sterke stimuli henger sammen med spilleavhengighet, og kunne forklare hele 70 prosent av variasjonen mellom spilleavhengige og kontrollgruppen. Halvparten av de spilleavhengige hadde betydelige psykiske problemer, særlig angst og depresjon. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen