Du er her

Om mobbing og Asperger syndrom

Publisert
5. juli 2011

Nick Dubin | Asperger syndrom og mobbing Strategier og løsninger,Kommuneforlaget, 2010. 176 sider

Denne boka er en innføring i hvordan det er å ha Asperger syndrom og å bli mobbet. Boka beskriver hva som gjør barn med Asperger syndrom til en sårbar gruppe som er lett å plukke ut til mobbeoffer. Vi får forslag til tiltak som gjør det mulig å forebygge eller jobbe med å få slutt på mobbingen. Mange av metodene som presenteres, er at de ikke bare er nyttige for de som har Asperger, men også for alle andre som blir mobbet. Boka er imidlertid rettet spesielt inn mot Asperger syndrom og har spesielle strategier som fungerer overfor barn med dette syndromet.

Egne erfaringer

Boka er skrevet av en som selv har opplevd å bli mobbet. Forfatteren har selv Asperger syndrom, men han faller ikke for fristelsen til å anklage eller bebreide andre i boka. Han fremstår som en svært reflektert person, som har bearbeidet det han har selv vært igjennom. Dessuten har han greid å sette seg ut over sin egen rolle i arbeidet med å prøve å finne metoder man kan bruke for å unngå og å motvirke mobbing. Vi får nyttige tips om hvordan man kan støtte de som blir mobbet, hvordan den som blir mobbet kan hjelpes i å si fra om mobbingen, og hvordan man kan reagere for å hjelpe barnet ut av vanskelige situasjonen.

Nick Dubin skriver om det store flertallet som ser på og ikke griper inn, og spørsmålet er hvordan en kan få disse til å stille opp for den som blir mobbet. Så tar han opp lærerne og deres rolle. Hva kan og bør lærerne gjøre? Mobberne får også et kapittel, der forfatteren trekker frem hvordan en kan forstå mobberne, og diskuterer hvordan mobberne kan bli oppmuntret til å bli en støtte i stedet for å være mobbere. Til slutt tar han opp foreldrene og deres rolle, og hvilke muligheter skolene har til å skape et miljø som motvirker mobbing og som fremmer positivt samarbeid mellom elever.

Tillit til foreldrene

På slutten av boka har forfatteren intervjuet foreldrene sine om hvordan de opplevde hans oppvekst. Men dette er ikke den eneste grunnen til at jeg tror dette kan være en bok foreldre av aspergere kan ha nytte av å lese. Boka setter nemlig foreldres innsats overfor barnet svært høyt, og har nyttige tips å komme med. Boka bør leses av både lærere og andre fagpersoner, og oppmuntre til større samarbeid mellom foreldre, skole og hjelpeapparat.

Jeg synes oversetterne, Svanhild Marie Larsen og Nils Kaland, har gjort en god jobb, også med å finne relevante internettlinker og telefonnummer for Norge.

Anmeldt av Sigrid Lunn, Autismeforeningen i Norge, avdeling Oslo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen