Du er her

Forskningsnotiser

Publisert
5. juli 2011

Babyar som blir amma, har klart mindre risiko for å få åtferdsproblem når dei er fem år, enn dei som får morsmjølkerstatning.

Andelen arbeidsaktive med en schizofren lidelse endres lite i tiden fra første episode med psykose til to år frem i tid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side 685

Kommenter denne artikkelen