Du er her

iPhone mot plagsomme stemmer

En forskergruppe ved Psykologisk fakultet i Bergen går nye veier for å hjelpe sinnslidende pasienter.

SNEDIG: Josef Bless lanserte iPhone som hjelp mot ubehagelige stemmer. Foto: Universitetet i Bergen.

Forskergruppen under ledelse av Kenneth Hugdahl prøver å forstå hvorfor personer med schizofreni hører stemmer i hodet – og hvorfor de ikke klarer å ignorere disse stemmene. For å komme til bunns i problemet bruker forskerne en MR-maskin som måler blodgjennomstrømningen i hjernen.

I det lange løp vil behandling som hindrer stemmene fra å oppstå være best for pasientene, men nå jobber Hugdahl med et utradisjonelt behandlingsprogram som skal lære pasienter å undertrykke stemmene.

– Vi har utviklet en iPhone-applikasjon med talelyder som er konstruert på en spesiell måte, forteller professoren til Bergens Tidende den 5. juni.

Ulike stemmelyder strømmer ut i venstre og høyre øre. Ved å lytte til iPhonen skal pasientene trene seg på å ignorere noen av stemmene de hører i det ene øret, og konsentrere seg om lyden i det andre. Å trene opp konsentrasjonen kan være en hjelp til å undertrykke stemmene.

Det var stipendiat Josef Bless i Hugdahls forskergruppe som kom opp med ideen om å utvikle en applikasjon til iPhone, basert på en metode som er vært brukt i forskergruppen i flere år. Målet er å komme i gang med de første pasientforsøkene over sommeren.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen