Du er her

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune ble etter mekling avsluttet med enighet den 24. mai. Innenfor en ramme på om lag 4¼ prosent ble det kun rom for et generelt tillegg. Alle ansatte fra lønnstrinn 31 har fått et tillegg på 3,35 % på lønnstabellen. Kr 12 700 ble gitt til alle i lønnstrinn 1–30. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2011. Meklingsresultatet innebærer at det i år ikke blir lokale forhandlinger eller justeringer av enkelte stillingskoder.

I motsetning til lønnsoppgjørene i staten og i det øvrige Kommune-Norge (KS-området), måtte partene i Oslo kommune ha hjelp av Riksmekleren for å få om lag den samme økonomiske rammen som partene i stat og kommune forhandlet seg frem til.

Karsten Kragh Langfeldt, Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen