Du er her

Fortjenstmedalje i gull til psykolog

Lisbeth Brudal fikk 9. juni overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

HEDRES: Lisbeth Brudal. Foto: Anette Strømsbo Gjørv

Brudal (75) har bak seg en mangfoldig karriere som kliniker, forsker, underviser og formidler av psykologfaglige temaer. Som psykoterapeut har Brudal særlig arbeidet med mennesker i krise og lagt vekt på de mulighetene for vekst som en psykisk krise kan representere. Hun er spesielt opptatt av kommunikasjon, og har utviklet metoden «empatisk kommunikasjon».

Hun har skrevet i alt 15 fagbøker og én roman. I 2010 utga hun boka Mot. Der minner hun oss blant annet om hvordan vi på ulike måter kan sette mot i hverandre i hverdagen. Flere av Brudals bøker omhandler fødselspsykologi (tokologi), og i mange år veiledet hun helsepersonell i Norge og Sverige i emnet.

I 1985 startet Brudal Institutt for Tokologi og Familiepsykologi (ITF), som hun ledet frem til 2009. Parallelt med egen praksis ved instituttet har hun vært opptatt av å formidle ny psykologisk forståelse og tenkning. Hun har deltatt i en serie radio- og tv-programmer, og i flere år var hun skribent i Aftenpostens A-magasin.

Brudal tok embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Oslo i 1964, og i 1981 doktorgrad ved Det medisinske fakultet ved samme universitet.

Per Halvorsen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen