Du er her

Psykose og arbeid

Andelen arbeidsaktive med en schizofren lidelse endres lite i tiden fra første episode med psykose til to år frem i tid.

Publisert
5. juli 2011

41 prosent av et utvalg på om lag 120 personer med schizofreni hadde jobb da de fikk sin første episode med psykose. To år senere hadde 38 prosent av pasientgruppen jobb. Dette kommer frem i en ny studie ledet av professor Thomas McGlashan ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Pasientene som var arbeidsledige da psykosen inntraff, skåret dårligere på funksjon og hadde i større grad en schizofren spektrumlidelse, skriver Dagens Medisin.

Fire ulike mønstre for arbeid inntraff etter en psykose: En del pasienter var hele tiden i jobb, noen sluttet å jobbe, noen begynte å jobbe, mens andre var og forble arbeidsløse. Personene som ble i jobb, skåret best på overordnet funksjonsnivå.

Kilde: Tandberg M. et al. (2011). Neurocognition and occupational functioning in patients with first-episode psychosis: A 2-year follow-up study. Nettpublisert 14. mai av Psychiatry Research.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen