Du er her

Vil doble forskningsbudsjett

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ønsker å doble sine egne budsjetter til fire milliarder euro.

Økt forskningsinnsats er en forutsetning for fremtidig europeisk suksess, mener ERC.

– Uten investeringer i banebrytende forskning vil vi ikke få radikal innovasjon – virkelige gjennombrudd som skaper det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for oppdagelser i fremtiden.

Apellen kommer fra presidenten i ERC Helga Nowotny. I en høring i Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomité ba hun om en dobling av ERCs budsjetter fra 2013.

Ifølge University World News refererte hun til et umettelig krav fra kvalifiserte europeiske forskere. Til tross for de siste års budsjettøkninger har økt søkning ført til lavere suksessrater og økt behov for ytterligerere tilskudd, skriver Forskerforum.

Under høringen støttet lederen av komiteen Herbert Reul en økning av budsjettene for å sikre EUs konkurranseevne.

– Europa vil kun bli tatt seriøst hvis vi øker budsjettene for forskning. Forutsetningen for økonomisk vekst, velferd og arbeidsplasser er at vi er flinke i morgen, men også dagen etter i morgen, sa han.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side 679

Kommenter denne artikkelen