Du er her

Fra selvkritikk til selvmedfølelse

Elisabeth Schanche forsvarte 30. mars 2011 sin avhandling From self-criticism to self-compassion: An empirical investigation of hypothesized change processes in the Affect Phobia Treatment model of short-term dynamic psychotherapy for patients with Cluster C personality disorders for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: elisabeth.schanche@psykp.uib.no

Personer med engstelige, tvangspregede og avhengige personlighetsforstyrrelser (kalt Cluster C) har ofte omfattende samspillsvansker som fører til funksjonstap og redusert livskvalitet. Kronisk selvkritikk er sentralt i sykdomsbildet. Schanche undersøkte hvordan «Affect Phobia Treatment» virker for disse pasientene. Terapien sikter mot å bringe pasientene i kontakt med følelser de tidligere har unngått. Resultatene viser at slik følelsesmessig eksponering førte til reduksjon i selvkritiske holdninger, bedring av psykiske vansker og reduserte problemer i samspillet med andre. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 7, 2011, side

Kommenter denne artikkelen