Du er her

Boknytt

Inger Eggen | Bare jeg … En dissosiativ identitetsforstyrrelse

En kvinne med diagnosen dissosiativ identitetsforstyrrelse forteller om livet sitt og om sine opplevelser og erfaringer i forhold til sykdommen. Hertervik forlag, 2008

Susanne Carlenius | Omsorg ved livets slutt Møter med pasienter og pårørende

Gjennom korte fortellinger møter vi mennesker som skal dø, og får innblikk i hvordan døende og deres nærmeste opplever den siste tiden. Fagbokforlaget, 2008

 

Nina W. Palmer | Sulten på livet En historie om spiseforstyrrelser

Forfatteren led av spiseforstyrrelser og overtrening fra hun var ung og langt inn i voksenlivet. Om et liv styrt av angst og mat, men også om stort livsbegjær. Pax forlag, 2008

Hans Olav Fekjær | RUS Bruk Motiver Skader Behandling Forebygging Historikk

Gjennom en bred presentasjon av moderne forskning ønsker forfatteren å heve kunnskapsnivået. Nye perspektiver til alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv. Gyldendal Norsk Forlag, 2008

 

Gråwe, Cabrera & Eriksen | Mestring av sosial angst Et gruppebasert kursprogram

Forklarer hva sosial angst er, hva som opprettholder angsten og hvordan man kan lære personer å mestre den. (Manual og arbeidsbok) Tapir Akademisk Forlag, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen