Du er her

E-terapi

Publisert
5. mai 2009

– Fordelen er at man er uavhengig av tid, sted og åpningstider. Pasientene kan ta problemene eller følelsene der og da. De får beskrevet og formidlet noe mens de står i situasjonen, og de får tilbakemelding fra terapeuten, sier psykolog Tormod Rimehaug […].

Han har startet prosjektet TankeBanken og står sammen med andre forskere bak to unike undersøkelser som offentliggjøres i neste nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Aftenposten 31.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen