Du er her

Forbruk

Publisert
5. mai 2009

– Det er ikke naturlig for folk å kjøpe, kjøpe, sier historiker Christine Myrvang. […]

Myrvang forteller om forbrukersamfunnets fødsel i perioden rundt første verdenskrig, og skriver om reklamemakerne, psykologene, kjøpmennene, designerne og kredittordningene som alle jobbet for å fjerne folks «kjøpemotstand».

– Fabrikkproduksjon, reklame og salgspsykologi bidro til å gjøre det som tidligere var luksusartikler for de få, til «nødvendighets-artikler» for de mange, forklarer Myrvang.

Dn.no 27.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen