Du er her

Psykopatologiens evolusjonspsykologi

Avhandlingen viser behovet for at evolusjonspsykologien som forskningsprogram må modifiseres for å bedre programmets evne til å studere individuelle forskjeller.

Publisert
5. mai 2009

Leif Edward Ottesen Kennair forsvarte 28. november 2008 avhandlingen The Evolutionary Psychology of Psychopathology: Towards an Integrative Conceptual Framework and Research Program for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Evolusjonspsykologi er et potensielt integrerende forskningsprogram for evolusjonære studier av psykopatologi. Selv om det finnes flere konkurrerende forskningsprogrammer og forskere som studerer menneskets og andre dyrs sinn fra et evolusjonært perspektiv, så har disse programmene en grunnleggende svakhet i sitt reduserte potensial for å bidra til akkumulativ teoribygging. Dette skyldes de mange forskjellige tilnærmingene og underteoriene, samt mangelen på en metateoretisk overbygning.

Mesteparten av den evolusjonære forskningen på psykopatologi foregår utenfor evolusjonspsykologien og lider således av manglende teoribygging. Denne avhandlingen drøfter en inkluderende, integrativ og grunnleggende modell som illustrerer de forskjellige faktorene og begrepsmessige nivåene som inngår i en evolusjonspsykologisk tilnærming til psykopatologi. Dette er en syntese, ikke en tilbakevisning, av annen teoretisk evolusjonær forskning på psykopatologi. Ambisjonen er å kunne argumentere for en oppdatert, revidert utgave av evolusjonspsykologien som et begrepsmessig verktøy og forskningsprogram for fremtidig forskning på de mange forskjellige faktorene som ligger til grunn for de mange ulike atferdene og mentale tilstandene som kalles psykopatologi.

Blant foreslåtte endringer er økt fokus på atferdsgenetikk og utvikling for bedre å kunne konseptualisere individuelle forskjeller, i tillegg til menneskelige universalier. Det foreslås således at evolusjonspsykologien som forskningsprogram må modifiseres for å bedre programmets evne til å studere individuelle forskjeller generelt.

Kontakt kennair@ntnu.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen