Du er her

Forskningsnotiser

Bilspel og bordtennis på Xbox360 gjer deg meir opphissa og aggressiv enn valdelege skytespel.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side 504

Kommenter denne artikkelen