Du er her

Klagevegring

Publisert
5. mai 2009

Ifølge fungerende pasientombud Svein Hanssen i Hedmark og Oppland er tidligere tvangsinnlagte ekstra redde for å klage.

Noen tror de skal bli tvangsinnlagt på nytt hvis de uttrykker misnøye med behandlingen de har fått. […] De vil ikke at psykologen, psykiateren eller annet helsepersonell skal bli såret eller sure på dem. Noen pasienter er også redde de skal få et anstrengt forhold til helsepersonellet, og det gjør at de tenker seg veldig grundig om før de klager …

Vårt Land 30.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen