Du er her

Sykmelding

Publisert
5. mai 2009

I 2009 startet en forsøksordning som innebærer at psykologer i Akershus og Telemark kan sykmelde. […]

Forsøksordningen vil vare i tre år, og omfatter 222 psykologer som er godkjent for å delta i forsøket. 52 av disse har praksis i Telemark, mens 170 er etablert i Akershus.

Troms Folkeblad 1.4.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen