Du er her

Ung og erfaren

Den 16. april overtok Aina Holmén (33) vervet som visepresident i Norsk Psykologforening. Hun er også forsker ved Akershus universitetssykehus og styremedlem i foreningens Oslo-avdeling.

Publisert
5. mai 2009

GLEDER SEG: Da jeg fikk høre om arbeidsoppgavene, var jeg ikke i tvil om at denne jobben hadde jeg skikkelig lyst på, sier påtroppende visepresident Aina Holmén.

Tidsskriftet møtte en glad og forventningsfull visepresident som ble mottatt av applaus da hun ankom sentralstyremøtet etter valget.

– Dette er jo en stor ære for meg, og det blir en spennende tid fremover. Nå ser jeg virkelig frem til å ta fatt, smiler hun.

Holmén skal ha ansvar for Psykologforeningens faglige og fagpolitiske arbeid, mens den andre visepresidenten, Rune Frøyland tar seg av foreningens lønns- og arbeidsmarkedspolitikk. Spesielt skal hun ivareta de utdanningspolitiske interessene i foreningen.

– Da jeg fikk høre om arbeidsoppgavene, var jeg ikke i tvil om at denne jobben hadde jeg skikkelig lyst på, sier hun.

Særlig er hun opptatt av kvalitetsarbeidet i sammenheng med spesialistutdanningen. Spesialistordningen vurderes nå av helsemyndighetene, og Holmén mener utdanningen bør bli mer fleksibel for psykologene, men også tilpasses kravene som vil komme fra myndighetene. Hun understreker at den faglige kvaliteten er godt ivaretatt slik utdanningen er organisert i dag.

– Psykologforeningen har opparbeidet seg en omfattende kompetanse på utvikling og drifting av spesialistutdanningen, og jeg ser ikke hvem som ellers skal kunne overta den. Selve godkjenningen av spesialistene kan derimot gjerne legges til en annen instans, slik jeg ser det.

– Så er det viktig å videreføre arbeidet med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Akkurat nå går det jo en diskusjon om dette i Tidsskriftet. Jeg synes det er flott at Tidsskriftet vårt er blitt arena for denne typen debatt, sier hun.

Forsker, kliniker og politiker

Da Tove Mathiesen i desember i fjor varslet at hun ville trekke seg som visepresident, ble valgkomiteen satt i sving for å finne frem til nye lederemner blant medlemmene. Alle lokalavdelingens ledere og medlemmene i spesialistutvalgene og i spesialitetsrådet ble invitert til å foreslå kandidater. Forslagene ble tatt med i en grundig prosess, som endte med at valgkomiteen lanserte Aina Holmén som sin kandidat.

Nylig tiltrådte den ferske visepresidenten en forskerstilling ved Akershus universitetssykehus, bare fem år etter at hun tok sin embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Bergen. Klinisk praksis har hun fra i psykisk helsevern for barn og unge ved Lillestrømklinikken, og for voksne ved Lovisenberg DPS i Oslo. Som nyutdannet psykolog fikk hun en stipendiatstilling ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nå er hun i avslutningsfasen av sin doktorgrad, hvor hun undersøker hjernefunksjoner hos unge med psykoser. Med tiden håper hun at denne forskningen blant annet kan bidra til å legge grunnlag for utvikling av kognitive treningsprogrammer for disse pasientene.

Som stipendiat underviste hun i nevropsykologi og etikk, og hun var emnekoordinator for programmet «Etikk, rolle og profesjon» på profesjonsstudiet. Men ved siden av det faglige arbeidet interesserte Holmén seg også for organisasjonsarbeid. I to år var hun tillitsvalgt for midlertidig vitenskapelige ansatte ved Psykologisk institutt, og satt som styremedlem i instituttstyret.

– Du engasjerte deg tidlig i Psykologforeningen?

– Ja, jeg har nok alltid vært en som var interessert i politisk påvirkningsarbeid. Før jeg begynte på profesjonsstudiet, studerte jeg juss og kriminologi, og var aktiv i Amnesty International. Da jeg studerte psykologi i Bergen, ble jeg med i Hordaland lokalavdeling, og satt i styret der i to år. Nå har jeg vært styremedlem i Oslo-avdelingen siden 2007, og jeg har sittet i Psykologforeningens forskningspolitiske utvalg fra 2008.

Sterk motivasjon

Leder i valgkomiteen, Kirsten Tobiassen, forteller at de ble imponert over Aina Holmén.

– Hun har solid faglig tyngde og et stort engasjement. Det er ikke lite hun har utrettet i løpet av kort tid etter embetsstudiet. Samtidig fremstår hun som sympatisk og ydmyk, en person som vil gå til oppgavene med evne til å lytte til erfarne foreningsfolk.

Morten Thorsen er nestleder i valgkomiteen, og slutter seg til Tobiassens vurderinger.

– Ikke minst dette at hun så opplagt hadde lyst på jobben, var flott. Som visepresident vil hun jo møte store forventninger, og da er det viktig med sterk motivasjon, sier han.

Ung – men faglig tung

Holmén er ung. Noen vil nok sette et spørsmålstegn ved om hun har den faglige og organisatoriske tyngden som en visepresident trenger. Tobiassen og Thorsen derimot legger vekt på det positive bidraget en ung og dyktig person kan tilføre foreningen.

– Det er tydelig at hun har stor arbeidskapasitet, og hun fremstår som ryddig, effektiv og dyktig, sier Tobiassen.

– Vi la også vekt på at hun har fersk og relevant erfaring fra Universitetet, som tillitsvalgt og som styremedlem for doktorgradsutdanningen. Det vil komme foreningen til gode.

– Og så er det jo naturlig at ledelsen gjenspeiler medlemmene våre, påpeker Thorsen.

– Vi ønsket en kvinne, og med en stadig yngre medlemsmasse synes jeg det er flott at vi får en yngre person inn i den sentrale ledergruppen.

Den nyslåtte visepresidenten tar diskusjonen om sin unge alder med ro. Hun er forberedt på reaksjoner, men tenker at hun har erfaring som gjør henne godt skodd for oppgavene som ligger til vervet.

– Perioden i programstyret for ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo har gitt meg innsikt og erfaring i oppbygging og forvaltning av et utdanningsprogram. Det vil komme godt med i arbeidet med psykologenes spesialistutdanning, tror hun.

Det hadde nok vært en fordel om hun hadde vært spesialist, innrømmer visepresidenten. Planen er å ta spesialistutdanning når hun får anledning til det. Med den oppgaven hun nå har påtatt seg, kan det nok drøye litt før hun får realisert den drømmen.

Hun har åpenbart et høyt turtall til daglig, men vet å nyte fritiden. Hun fyller den gjerne med kulturopplevelser, som reiser, film og litteratur. Kvelden før visepresidentvalget tilbrakte hun med gode kolleger på lesesirkel.

Jeg er veldig glad i skjønnlitteratur og leser mye. En roman kan gi innsikt på en annen måte enn faglitteraturen gjør. Både psykologien og litteraturen er opptatt av spørsmålet om hva det vil si å være menneske. Virginia Woolf, Sigrid Undset, Paul Auster og Philip Roth er blant yndlingforfatterne.

CURRICULUM VITAE

Aina Holmén (33)

  • Utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen 2004
  • Tidligere studier i juss og kriminologi
  • 2004–2009 stipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 2006–2008 tillitsvalgt for midlertidige vitenskapelige ansatte og styremedlem i instituttstyret
  • Medlem av programstyret for ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet i to årX

Verv i Psykologforeningen:

  • 2001–2003 Studentstyremedlem i Hordaland lokalavdeling
  • 2007– dags dato Styremedlem i Oslo lokalavdeling
  • 2008 – dags dato Medlem av Forskningspolitisk utvalg i PsykologforeningenX
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side 508-509

Kommenter denne artikkelen