Du er her

Debattert

Tikkende bomber

 • – Du har kalt psykiatriske pasienter for tikkende bomber. Angrer du på begrepsbruken? – Nei, i politiet kaller vi en spade for en spade. Jeg kan skjønne at andre reagerer, men ingen kan bortforklare farepotensialet som en del av disse menneskene utgjør.
  Politimester i Tromsø, Truls Fyhn, til Dagbladet 28. mars
 • – Truls Fyhns beskrivelse i Dagbladet i går av de 30 til 40 «tikkende bombene» som går løs i Tromsø by, er dessverre ikke et fenomen som er spesielt for Tromsø. Dette er virwkeligheten over hele landet, sier Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund.
  Dagbladet 25. mars
 • De er ikke «tikkende bomber». Det er ikke slik at de dukker opp fra intet og dreper noen. De er syke. Og de fleste av dem har vært behandlet for sykdommen på en eller annen måte. Behandlet så lite som mulig.
  Kommentator Frithjof Jacobsen i VG 25. mars
 • – De aller, aller fleste drap blir begått av mennesker som ikke har noen psykiatrisk diagnose. Det er heller ikke slik at man nødvendigvis er farlig selv om man er psykotisk …
  Landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse til Bergens Tidende 25. mars
 • Av ulike grunner får en gruppe psykotiske schizofrene for dårlig oppfølging i psykiatrien og noen av disse begår drap. På 50-tallet var disse pasientene på sykehus, nå skrives disse utilregnelige pasientene ut for raskt. Prisen samfunnet må betale for en politisk ideologi som sier «minimal tvang», er at noen uskyldige blir drept hvert år.
  Randi Rosenqvist, leder av Rettsmedisinsk kommisjon til Aftenposten 23. mars
 • – Det finnes ingen holdepunkter for å hevde at alvorlige psykiske lidelser er ensbetydende med vold og drap, sier president i Norsk Psykologforening Tor Levin Hofgaard.
  Tv2nyhetene.no 24. mars
 • – I gitte situasjoner kan vi alle rammes av en psykisk lidelse. I gitte situasjoner kan vi alle tenkes å gjøre grusomme ting. Sånn sett er vi alle «tikkende bomber».
  Klinikksjef Magnus Hald til Bladet Tromsø 28. mars
 • Når Truls Fyhn med stor tyngde krever at psykiatrien skal forhindre det mindretallet av drap som begås av psykotiske pasienter, må det være på sin plass å spørre han om hvem det er som skal ta et tilsvarende ansvar for å forhindre de drapene som begås av ikke-psykotiske mennesker. De utgjør ifølge media i disse dager 4/5. Her er det vel politiet som har en nokså enslig rolle …
  Bjørn Straumei Nordlys 26. mars
 • Truls Fyhn, politimesteren i Tromsø har tatt til orde for økt bruk av innesperring av såkalte «tikkende bomber». Det høres besnærende ut, at man kan plukke ut disse, i all enkelhet, sperre dem inne, og så er problemet løst …
  Morten Mathisen på abcnyheter.no 24.3.2009
 • På TV karakteriserte politimester Fyhn mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer som «tidsinnstilte bomber». Dette er et forferdelig menneskesyn …
  Ingrid Kjelstrup, psykiatrisk sykepleier og søster til kvinnen som ble drept av en politimann 23. januar, i Nordlys 14. april

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS eller e-post – for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål.Send SMS til 97 70 18 31.E-post redaksjonen@psykologforeningen.no

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen