Du er her

Vel å merke

Det er no under tre månader til psykologar frå heile verda valfartar til Noreg og Oslo. Målet? Den europeiske psykologikongressen 7. til 10. juli.

Sammen med helseforetakene har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for henvisning av barn og unge med psykiske problemer til spesialisthelsetjenesten.

Sentralstyrets sakspapirer gjøres tilgjengelige på foreningens nettsider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen