Du er her

Doktorgrader

Avhandlingen undersøker hvilken rolle kognitive tester har i utredningen av demens. Tidlig diagnostikk kan gi bedre støtte og behandling.

Avhandlingen avdekker alvorlige svakheter ved en anerkjent test, og setter spørsmålstegn ved teorien som ligger til grunn for begrepet emosjonell intelligens.

Avhandlingen viser behovet for at evolusjonspsykologien som forskningsprogram må modifiseres for å bedre programmets evne til å studere individuelle forskjeller.

Konklusjonen i avhandlingen er at en del psykologiske tester går ut på dato, eller har begrenset verdi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side 488-489

Kommenter denne artikkelen