Du er her

Ny prioriteringsveileder

Sammen med helseforetakene har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for henvisning av barn og unge med psykiske problemer til spesialisthelsetjenesten.

Den gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for pasienter med «rett til nødvendig helsehjelp».

Her finner du blant annet oversikt over aktuell helsehjelp for ulike tilstander, maksimumsfrister for oppstart av helsehjelp, og individuelle forhold som vurderes. Last ned veilederen fra http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/prioriteringsvei…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen