Du er her

Tikk takk …

Publisert
5. mai 2009

– Når opplevelsen av tikking kommer, kan variere veldig fra kvinne til kvinne. Noen får babydilla allerede i 18–19-årsalderen, mens andre aldri legger merke til noen klokketikking, forteller Anita Skrautvol, psykolog ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.

– Hvor vi er sosialt har også mye å si, siden vi alltid farges av det «de andre» gjør, selv når vi ikke tenker over det. Så i miljøer der alle «de andre» er babyopptatte i 20-årsalderen, blir det i det minste et tema man ikke kan unngå å forholde seg til, legger hun til.

kvinneguiden.no 16.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen