Du er her

Tilgjengelige sakspapirer

Sentralstyrets sakspapirer gjøres tilgjengelige på foreningens nettsider.

Prinsippet om åpenhet i saksbehandlingen legges til grunn for arbeidet i Psykologforeningens sentralstyre, og saksliste og sakspapirer vil derfor gjøres tilgjengelig for medlemmene en uke i forkant av møtene. Dette vedtok sentralstyret 12. februar i år.

Innlogging på www.psykologforeningen.no vil gi tilgang til de fleste aktuelle dokumentene. Sentralstyret forbeholder seg retten til å begrense innsyn i saker som berører sensitive strategiske og taktiske drøftinger. Eventuelle begrensninger bør ifølge referatet begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Også saker som omhandler fagetiske problemstillinger direkte knyttet til personer, bør unntas fra prinsippet om åpenhet.

Referater fra møtene skal også gjøres tilgjengelige på nettet, og prinsippet om åpenhet bør ifølge Sentralstyret også gjelde foreningens hovedutvalg.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 5, 2009, side

Kommenter denne artikkelen