Du er her

Hørsel og psykisk helse – nytt behandlingstilbud

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse står i spissen for et nytt, nasjonalt behandlingstilbud til hørselshemmede.

HJELPES: Barn og unge med hørselhemming skal få den psykiske helsehjelsen de har krav på.

Foto: Thorfinn Bekkelund/Samfoto

En statlig utredning konkluderte med at hørselshemmede barn og unge ikke får den psykiske helsehjelpen de har krav på. I juni 2004 fikk Helse Øst i oppdrag å opprette et psykisk helsetilbud med landsfunksjon for døve og hørselshemmede barn og unge. Senteret er en del av Klinikk for psykisk helse, Aker Universitetssykehus, og har lokaler på Gaustad. Senteret har landsfunksjon og regionale funksjoner i Helse Sør-Øst og skal gi tjenestetilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser i alle aldre. Tilbudet omfatter også familier med hørselshemmede foreldre og hørende barn, dersom familien trenger hjelp som er basert på tegnspråk og/eller hørselsfaglig kompetanse.

Hørselshemmede og døve kommer ikke til psykisk helsevern på grunn av sitt hørselstap, men oppsøker behandling på grunn av de samme psykiske plagene som hørende mennesker. De har behov for utredning og behandling av fagfolk med god tegnspråkskompetanse og spisskompetanse på døves levekår og kultur. Tjenestene som tilbys, vil i størst mulig grad gis ved hjelp av den kommunikasjonsform som klienten foretrekker. Det være seg tegnspråk, talespråk, tegn til tale, eventuelt bruk av tolk og andre kommunikasjonsformer. Enhet for barn og unge tilbyr utadrettede tjenester som innebærer et tilbud knyttet til klientens eget miljø. Det innebærer reisevirksomhet og møter med klienten og hans eller hennes familie, og/eller deler av hjelpenettverket, eventuelt relasjonsnettverket. Enheten kan reise ut til klientens hjemsted og yte tjenester der.

Henvisning til Enhet for barn og unge skal gå via lokalt psykisk helsevern for barn og unge (BUP). For mer informasjon, kontakt Anicken Martinez-Aasen, e-post Annicken.Martinez-Aasen@akersykehus.no, tlf 909 82 835.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen