Du er her

Nettsex

Publisert
4. desember 2007

Trolig kan så mange som mellom tre og fem prosent av den voksne danske befolkning lide av nettsex-avhengighet, mener den danske psykologen og forskeren Gert Martin Hald. Og han tror ikke tallene er noe lavere i Norge. Har han rett, betyr det at mellom 9400 og 15 800 rogalendinger kan ha et alvorlig nettsexproblem om man tar utgangspunkt i den laveste prosentsatsen. På landsbasis blir det mellom 113 000 og 225 000 innbyggere.

aftenbladet.no 9.11.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen