Du er her

Støtte fra PsychAid

Psykologistudentenes hjelpeaksjon PsychAid søker nå et godt formål til sin bøsseaksjon våren 2008.

Psykologistudentenes hjelpeaksjon Psych-Aid søker nå et godt formål til sin bøsseaksjon våren 2008. Foreninger, organisasjoner og prosjekter med fokus på psykisk helse bes sende en begrunnet søknad om finansiell støtte på e-post (tromso@psychaid.no) innen 15. desember. Psychaid er en studentdrevet virksomhet som samler inn penger til foreninger og organisasjoner som arbeider med psykisk helse. Psychaid av psykologistudenter ved universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. Den årlige bøsseaksjonen engasjerer flere hundre psykologistudenter og andre frivillige.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen