Du er her

Makta midt imot

Publisert
4. desember 2007

– Jeg er rykende uenig i linjen fra departementet, at unger som trenger et tilbud, lengst mulig skal holdes i familiene sine, dernest plasseres i fosterhjem, og at institusjon bare skal brukes som en absolutt siste utvei, sier psykolog Vigdis Bunkholdt. […]

– Det er billigere med hjemmebaserte tjenester enn med fosterhjem, og billigere med fosterhjem enn med institusjonsplasser. Men dette handler også om ideologi: Man vektlegger et biologisk prinsipp, om at den biologiske familien er best skikket til å ta vare på barnet. Hvis ikke det går, må barnet over i en ny tradisjonell familie, er tanken. Jeg mener at tiltaksveien bør gå først via en utredende institusjon, deretter til eventuell plassering i fosterhjem.

FriFagbevegelse.no 12.11.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen