Du er her

Et product

Publisert
4. desember 2007

– Når man er i det offentlige rom, er man et produkt! Mange er ikke klar over det og tar det hele personlig eller tror de skal bli behandlet menneskelig. Graden av hvor påvirkelig man er, styres av om man greier å skille mellom sak og person eller mellom seg selv privat og seg selv som et produkt. Press gjentatte ganger treffer mer og mer gjennom det personlige forsvaret og bryter folk ned.

Psykolog Jan Petter Fagerhaug til ABC Nyheter 10.11.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen