Du er her

Raskt i jobb

Publisert
4. desember 2007

Jeg har fått tilbud om psykologstilling i et helseforetak i 100 % vikariat med varighet fra 01.01.08 til 14.08.08. Jeg holder på med avsluttende hovedoppgave og regner å være ferdig i løpet av januar 08. Det betyr at jeg ikke vil ha autorisasjon før etter at jeg får godkjent hovedoppgaven. Klinisk eksamen og hoved-praksis er avlagt og bestått. Har jeg likevel rett til psykologfaglig veiledning fra psykologspesialist i denne perioden, og hvor er det dokumentert? Hva slags stillingsbetegnelse vil være aktuell? Når må det avtales hvilken lønn jeg skal ha, og hva bør jeg stille som lønnskrav?

Ny

Du har ingen avtalefestet veiledningsrett like før du er autorisert. Perioden før endelig autorisasjon foreligger, er begrenset – og det er ikke noe forbud mot veiledning også i denne perioden. Helseforetaket vil sannsynligvis ha egeninteresse av at du går til veiledning fra første dag. Du kan ta opp dette i jobbintervjuet. Alternativt kan du ta en telefon til din nye sjef, og spørre høflig om det ikke er slik at du vil få veiledning selv om du formelt ikke er autorisert ennå. Husk på at veiledning er noe ikke bare du har interesse av, men også arbeidsgiveren. Dette er en måte for arbeidsgiveren å ha kontroll på at du gjør en skikkelig jobb. Det viktigste spørsmålet for deg er ikke hvilken tittel du skal bruke frem til autorisasjonen foreligger. Hovedsaken er at du ikke gir inntrykk av å være psykolog eller bruker psykologtittelen før alt det formelle er i orden. Arbeidsgiverne har stillingsbetegnelser de pleier å bruke. Lønn diskuteres før du sier ja til stillingen. Du finner «Ny jobb – ny lønn» under Startpakke for nyutdannede på Psykologforeningens hjemmeside. Her gjennomgås det hvordan du stiller lønnskrav. Du bør konsentrere oppmerksomheten på den lønnen du får når autorisasjonspapirene er på plass, da er det enklest å håndtere for motparten.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen