Du er her

Hugsar SMS-språk best

Tenåringar som skriv mange tekstmeldignar, hugsar sms-språk betre enn ordentlege ord.

Dr. Beverly Plester frå Coventry University undersøkte 47 ungdomar sine evner til å hugsa alminnelege ord, ikkje-ord og sms-språk. Nokre av dei var aktive brukarar av tekstmeldingar, medan andre brukte det lite. Begge gruppene viste seg å hugsa sms-språk markert betre enn dei to andre ordtypane.

– Skulen kan kanskje bruka ungdomane sine erfaringar med tekstmeldingar som ein nøkkel til å skapa høgare medvit om ulike typar språk, og sørga for at born forstår kvar og når og kvifor dei skal nytta det passande språket, seier Plester til BPS Media Centre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen