Du er her

Forskningsnotiser

Tenåringar som skriv mange tekstmeldignar, hugsar sms-språk betre enn ordentlege ord.

Born med ADHD kan måtta kikka bort frå andlet lenge for å få tenkt seg om.

Kommunisering av kjensler med stemma ser ut til å vera lik på tvers av kulturar.

Helseeffektar av arkitektur og design kan målast gjennom kontrollerte forsøk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1506

Kommenter denne artikkelen