Du er her

Vel å merke

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse står i spissen for et nytt, nasjonalt behandlingstilbud til hørselshemmede.

Psykologistudentenes hjelpeaksjon PsychAid søker nå et godt formål til sin bøsseaksjon våren 2008.

En ny veileder skal bidra til at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, får nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1528

Kommenter denne artikkelen