Du er her

Hemmelige alkoholikere

Publisert
4. desember 2007

BEKYMRET: Klinikksjef Kari Lossius

FOTO: BJØRN-ERIK LARSEN

– Det er grunn til å bekymre seg over alkoholkonsumet blant kvinner over 40 år, mener klinikksjef Kari Lossius ved Bergensklinikkene.

Høyt utdannede kvinner, ofte i mannsdominerte yrker, sliter med alvorlige skader de ikke forstår er forårsaket av alkohol. […]

– Dette gjelder spesielt yrker med mange reisedager og mye representasjon, konferanser og kursvirksomhet. Den jevnlige drikkingen fører til at totalkonsumet blir stort. Mange kvinner er ikke klar over at denne typen kultivert drikking er mye verre for dem enn for menn, sier Lossius. […]

– Mye handler om å endre gjengs oppfatning av at en kvinnelig alkoholiker er en som drikker seg full, sliter med økonomien og er ute av stand til å ta seg av familien. En tilsynelatende vellykket, men sliten, karrierekvinne og familiemor identifiserer seg ikke med denne sjablongen. Stress, angst og et par glass for å roe seg ned om kvelden bortforklares både av kvinnen selv og samfunnet. Vi mangler et hjelpeapparat som fanger opp denne risikogruppen før problemene er for store til å bli behandlet, sier Lossius.

nrk.no/hordaland 5.11.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen