Du er her

Barne-TV I

Publisert
4. desember 2007

– TV må bli sett på som et nasjonalt helseproblem. Det å redusere tiden barn ser på TV, må bli det nye prioriterte området for å ta vare på barns helse. Psykolog Aric Sigman til BBC News.

Dagbladet 6.11.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen