Du er her

Debatt og kommentar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1522-1523

Kommenter denne artikkelen