Du er her

Hasj

Publisert
4. desember 2007

Vi har et holdningsproblem, der både unge og voksne tenker at «det er ikke så farlig». Årsaken er at skadene man påfører seg ved bruk av cannabis, stort sett er skjult, de rammer kognitive funksjoner i hjernen. Men dette er i virkeligheten et stort helseproblem, sier Thomas Lundqvist, klinisk psykolog ved Universitetsykehuset i Lund til NTB.

Agderposten 7.11.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side

Kommenter denne artikkelen