Du er her

Kognitiv funksjon ved depresjon og angst

Pia Elisabeth Lyche forsvarte 30. juni 2011 sin avhandling Neuropsychological functions in Unipolar Major Depression With and Without Co-morbid Anxiety for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt: pialyche@gmail.com

Både angst og depresjon kan føre til kognitive endringer, men få studier har undersøkt effekten av å ha både depresjon og angst, og forskningsresultatene er ikke entydige. Lyches avhandling viser at det å ha både depresjon og angst medfører mer redusert kognitiv funksjon enn depresjon alene. Undersøkelsen gjaldt kognitive funksjoner som oppmerksomhet, hukommelse og eksekutive funksjoner. Spesielt er eksekutive funksjoner, kort- og langtidshukommelse redusert, noe som kan resultere i dårligere fungering i dagliglivet, dårligere evne til å fungere i jobb og mindre respons på terapi. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen