Du er her

Liv Stokkenes Jacobsen Ansvarlig for fagutvikling og kompetanseheving

«Vi satser systematisk på å utvikle felles faglig kompetanse på tvers av profesjoner. Men vi har hvert vårt ståsted som vi bringer inn i arbeidet. Det er verdifullt.»

Publisert
5. november 2011

FOTO: ØYSTEIN TORHEIM.

Nettverket for psykisk helsearbeid i Nordfjord-kommunene og fagdager der også kommuneansatte inviteres inn, er blant Jacobsens hjertebarn. Selv er hun psykiatrisk sykepleier, med lang yrkeserfaring og mye tilleggsutdanning. Personalet for øvrig er også godt skodd kunnskapsmessig, poengterer hun. Alle har videreutdanninger i psykisk helseearbeid og i terapeutiske metoder. Det skaper nødvendig trygghet. Men det er ikke hjelp i en fin CV hvis en ikke har hjertet med seg i jobben og holdninger som gjør at en møter pasienter og kolleger med respekt. Nylig lagde psykiatrisenteret sin lokale plan for redusert og riktig bruk av tvang. Det skjedde i samarbeid med fastleger, NAV, Mental helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). – Når vi planlegger og utvikler nye tilbud, er brukerne alltid med, understreker hun.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen