Du er her

Kommentar

Vi har en støttende, nytenkende og dynamisk forening – også i praksis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side 1119

Kommenter denne artikkelen