Du er her

Betydningen av parforholdet

Gun-Mette Brandsnes Røsand forsvarte 1. april 2011 sin avhandling Relationship satisfaction, emotional distress, and relationship dissolution: A population-based study on pregnant women and their partners for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Kontakt: gun-mette.rosand@baerum.kommune.no

Røsand undersøkte hvilke faktorer som ga størst risiko for angst og depresjon i graviditeten, og hva som var viktige risikofaktorer for samlivsbrudd i småbarnsfasen. I tillegg så hun på om et godt parforhold kunne virke som en buffer mot bestemte belastninger. Dataene kom fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Røsand fant at lav tilfredshet med parforholdet var en særlig viktig risikofaktor for å utvikle angst og depresjon i graviditeten, både for menn og kvinner. Andre viktige faktorer var arbeidsforhold og fysisk sykdom. Et godt parforhold virket i tillegg som en buffer mot belastninger som somatisk sykdom og lav inntekt. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen