Du er her

Nyttig for avtalespesialister

Klienter ønsker ofte å betale med bankkort. Nå blir det enklere og billigere for terapeuten å skaffe seg betalingsterminaler. Les også nytt om forsikring og elektroniske refusjonskrav.

Publisert
5. november 2011

ENKELT OG BILLIG: Nå blir det enklere for terapeuter å imøtekomme klientens ønske om å betale med bankkort. Illustrasjonsfoto: Yay Micro

Mange klienter vil gjerne betale egenandeler med bankkort. Denne betalingsformen gir også en rask og lite arbeidskrevende prosess med å sikre at egenandelene er betalt. Hittil har betalingsterminaler for bankkort vært relativt kostbare. DnBNOR har nå i samarbeid med Nets et prismessig gunstig tilbud for kjøp og drift av betalingsterminal. For mer om dette tilbudet – klikk på «Bank og forsikring» i boksen på høyre side av forsiden på hjemmesiden vår www.psykologforeningen.no. Deretter skriver du Betalingsterminal i søkefeltet øverst på hjemmesiden til DnBNOR, og finner informasjonen der. Eller du kan bruke denne linken: https://www.dnbnor.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/betaling/betalingst….

Privatpraksis-forsikringer

Psykologforeningen har fornyet sin avtale med DnBNOR om en rekke tjenester som privatpraktiserende kan benytte seg av. Dette gjelder blant annet diverse skadeforsikringer, yrkesskadeforsikring og sykeavbruddsforsikring. Du finner mer om dette på Psykologforeningens hjemmeside – bruk knappen merket «Bank og forsikring».

Elektroniske refusjonskrav

Avtalespesialister må levere sine refusjonskrav til trygden i elektronisk form. De fleste leverer refusjonskravene ved å sende inn en CD eller en diskett. Det er også mulig å sende inn refusjonskravene over elektronisk linje, noe nå 11 prosent av avtalespesialistene i klinisk psykologi benytter seg av. 49 prosent av avtalespesialistene i psykiatri leverer nå over elektronisk linje. Det finnes flere leverandører av elektroniske linjer, hvorav Norsk Helsenett er ett alternativ, men dessverre det dyreste. l

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen