Du er her

May Kristin Sæther Seksjonsleder dag

«Ambulant team er ingen plass for nyutdannede. Vi jobber mye alene, det krever erfaring. En trenger ikke henvisning hit. Vi vektlegger frivillighet, og tilbyr alt fra miljøtiltak til psykoterapi.»

Publisert
5. november 2011

FOTO: ØYSTEIN TORHEIM.

Målet for ambulant team er å komme til pasienten innen 24 timer. Teamet tar imot henvendelser fra personen selv, pårørende, fastlege, kommunal psykiatritjeneste, NAV, legevakt og politi. Hos oss har ambulant team to funksjoner: akuttfunksjonen der en ikke trenger henvisning, og en mer ordinær poliklinisk funksjon som krever henvisning. Behandlingen skjer der hvor det passer pasienten: på psykiatrisenteret, hjemme, på lånt kontor i kommunen, på skogtur – eller biltur. Pasienter som blir vurdert og får behandling av ambulant team blir drøftet i tverrfaglig teammøte der også overlege er tilstede. Krav om henvisning til ambulantteam, ville være negativt, mener Sæther. Tilgjengelighet er viktig, og det at en er fleksibel og kan jobbe utradisjonelt, skaper tillit.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen