Du er her

Takk fra en neve kommunepsykologer

Vi har en støttende, nytenkende og dynamisk forening – også i praksis.

Publisert
5. november 2011

KOMMENTAR:

FAGFORENINGSSTØTTE

Til alle engasjerte psykologer som brenner for hovedsatsingsområdet, men som kjenner seg alene og ønsker drahjelp: Vit at du har en forening du kan bruke.

Til deg som er engasjert: Vit at du har en forening du kan bruke

Vi som skriver dette har alle stått i utfordrende situasjoner, gått nye veier, kjent stor frustrasjon, men også engasjement. Vi har hatt behov for å henvende oss til Psykologforeningen i både faglige, juridiske, prinsipielle, praktiske og etiske spørsmål – og møter en velvilje og interesse som er enestående.

Den positive og dynamiske holdningen er gjennomgående i alle ledd – fra president og fagstab, til sekretariat, informasjonsavdeling og Tidsskrift. Ingen sak er for liten – ingen for stor. Vi møter ingen kjepphester eller intern prestisje, og alt kan diskuteres i en åpen tone. Vi erfarer at foreningen har dyktige ansatte som virkeliggjør hovedsatsingsområdet i praksis. Vi blir oppmuntret i våre faglige prosjekter, invitert til møteplasser og gitt muligheter til å påvirke. Til deg som er engasjert: Vit at muligheten finnes – og bruk den!

anne-kristin.imenes@piv.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen