Du er her

Seniorforum 60+

Faglig og sosialt treff for psykologer i Psykologforeningens lokaler i Kirkegata 2 onsdag 15. november 2011 kl. 18.30. Psykolog Paul Moxnes holder foredrag med tittelen «Tjue år med samspill og ledelse». Lett bevertning.

Følg med på Seniorforums side på Psykologforeningens hjemmeside www.psykologforeningen.no

Åse Nilssen

Styringsgruppen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen