Du er her

Debatt

Holocaust kunne aldri funnet sted i Norge i dag, i et samfunn bygd på demokrati og toleranse. Under disse omstendighetene er det spesielle individer som vil stå bak onde handlinger.

Kritikken jeg har fremmet blir karikert og redusert til det absurde.

Innlegget mitt i juli om menneskets åndelige dimensjon berørte tydeligvis mange, og responsene var overveiende positive. Dette er et tilsvar til Sondre Risholm Liverøds svar i august. Innlegget mitt var imidlertid adressert direkte til ledelsen ved Psykologisk institutt i Oslo. Fra den kanten har det til nå vært stille.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side 1116-1119

Kommenter denne artikkelen