Du er her

Samarbeidsvillige menn

Menn er minst like opptatt av samarbeid som kvinner.

Det er ikke uvanlig å hevde at kvinner har større både evne og vilje til samarbeid enn menn. Men ifølge nye statistiske analyser holder ikke slike påstander vann. Forskning.no forteller at en omfattende metastudie publisert i Psychological Bulletin ikke fant forskjeller i samarbeidsevnen mellom kjønnene når det sto om et sosialt dilemma der den enkeltes interesse kom i konflikt med et godt utfall for en hel gruppe.

Noen interessante ulikheter fant de likevel. Blant annet virker kvinner mer samarbeidsvillige når de skal samarbeide med menn, enn menn er når de skal samarbeide med kvinner. Mennene viser derimot høyere grad av samarbeidsvillighet nå de skal løse en oppgave sammen med andre menn, enn hva kvinner viser når de skal samarbeide med andre kvinner. Kvinnene var altså mer samarbeidsvillige overfor det motsatte kjønn – mennene overfor samme kjønn.

Funnene baserer seg på 272 studier fra 18 land, som til sammen omfatter over 30 000 deltakere, de fleste fra England, USA, Nederland og Japan.

Kilde: Daniel Balliet et al. (2011). Sex Differences in Cooperation: A Meta-Analytic Review of Social Dilemmas. Psychological Bulletin, publisert på nett 12. september.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen