Du er her

Oppfordring

Publisert
5. november 2011

Norsk Psykologforening ønsker å bidra til at folk skal ha tilgang til et psykologisk lavterskeltilbud i kommunen. Det må bli enklere å få en samtale med en psykolog for alle; det være seg barn, unge, voksne eller eldre.

Stadig flere psykologer ønsker å arbeide med psykisk helsearbeid i kommunene. Vi i Hedmark NPF oppfordrer våre nyvalgte lokalpolitikere til å ha et tydelig fokus på og standpunkt til psykisk helse, og å arbeide for lett tilgjengelig psykologhjelp.

Elisabeth Pettersson, Line Lysbakken og Ty Rivå i Hamar Arbeiderblad 14.10.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen