Du er her

Forskningsnotiser

Folk undervurderer dei psykologiske gevinstane av det å vera i kontakt med naturen, i alle fall i Ottawa.

Kognitive eksperiment på smarttelefonen kan revolusjonera den kognitive vitskapen. Dette hevdar ei forskargruppe som har testa ut hypotesen med ein eigen psykologisk forskings-app.

«Eg er ikkje rasist, fleire av mine beste vener er innvandrarar.» Mange av oss har sagt det, og fleire har høyrt det. Men kva betyr eigentleg venskap for smidig samhandling mellom ulike sosiale grupper?

Menn er minst like opptatt av samarbeid som kvinner.

av torturoffer som får behandling med narrativ eksponeringsterapi, viser ikkje symptom på posttraumatisk stressliding etter behandling. Over 60 prosent blir betydeleg betre. Resultata kjem fram i ein studie utført av stipendiatane Håkon Stenmark og Joar Øverås Halvorsen ved NTNU.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side 1123-1124

Kommenter denne artikkelen